Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2021

Gośćmi Janusza Schwertnera w "Onet Rano." są: Marta Kamińska, Kinga Łozińska, Bartłomiej Warowny, Cezary Tomczyk, Witold Bereś i Michał Piróg. W części #WIEM rozmowa Iwony Kutyny z Konradem Kuźmińskim.